Power on your business

eVizita - Hlídáme Vaše zdraví

Rozvoj IT technologií ve zdravotnictví umožňuje zkvalitnění lékařské péče a usnadnění komunikace lékařů s jejich klienty. To přináší lékařům daleko více poznatků o jejich pacientech, které doposud neměli k dispozici nebo je obtížně získávali. Díky těmto novým informacím se může lékař lépe rozhodovat a tím i efektivněji pomáhat svým pacientům.

 

eVizita je moderní komunikační nástroj určený pro široké spektrum subjektů z oblasti zdravotnictví. Je přínosný nejen pro lékaře a zdravotníky, ale také pro jejich klienty. Další významné uplatnění nachází v oblasti podnikové zdravotní péče, kde významně přispívá ke snížení nemocnosti zaměstnanců. Klienti služby eVizita mohou využívat několika komunikačních kanálů. Systém eVizita zpracovává zprávy, které klient odesílá prostřednictvím SMS zpráv, webového formuláře či emailu. V blízké budoucnosti se počítá i s rozšířením o video-zprávy a MMS.

 

Služba eVizita umožňuje automaticky vyžádat od klientů různé informace, které podle nastavených pravidel samostatně vyhodnocuje a dále zpracovává.

 

Pro koho je eVizita určena?

 

- privátní ordinace
- soukromé kliniky
- terapeuty
- podniková péče

 

více informací na www.evizita.cz